Klasouders

Klasouders zijn ouders die een ‘communicatiekruispunt’ vormen tussen de ouderraad van de school en de ouders van een klas en ook tussen ouders van de klas onderling.