Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die mee willen praten, denken, plannen en samenwerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings– en onderwijsgebeuren op onze school. Door deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen.

De ouderraad vergadert een vijftal keren per jaar, en is het overlegplatform tussen ouders en de school. Tevens is de vergadering van de ouderraad de plaats waar de verschillende werkgroepen samenkomen en verslag uitbrengen van hun activiteiten.

Werkgroepen

Heel veel activiteiten worden voorbereid en begeleid vanuit de verschillende werkgroepen. Via de navigatiebalk rechts kan je doorklikken naar de werkgroepen.